Η αντίστροφη τάξη (The flipped classroom): ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο.


Η αντίστροφη τάξη (flipped classroom) αποτελεί ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο ξεφεύγει από την παραδοσιακή μορφή της διδασκαλίας που όλοι έχουμε στο μυαλό μας.
Όπως βλέπουμε στην πρώτη εικόνα η βασική διαφορά ανάμεσα στην αντίστροφη τάξη και στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας είναι ότι μεταφερόμαστε από την παράδοση του μαθήματος με διάλεξη (lecture) στην δραστηριότητα (activity) και με το ρόλο του εκπαιδευτικού να αλλάζει από διδάσκων (lecturer – instructor) σε καθοδηγητή και μέντορα (mentor) των μαθητών για να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους (homework).

Ας δούμε με απλά βήματα πώς λειτουργεί το μοντέλο της αντίστροφης τάξης.

Βήμα 1 (Στην τάξη) : Η παράδοση του μαθήματος/νέου αντικειμένου γίνεται με μορφή ppt ή pdf αρχείων τα οποία θα περιέχουν υπερσυνδέσμους σε videos, εικόνες, χάρτες κλπ  για την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος.

Βήμα 2 (Στο σπίτι): Οι μαθητές βλέπουν τα επιλεγμένα απο τον εκπαιδευτικό αρχεία και μελετούν το νέο μάθημα.

Βήμα 3 (Στο σπίτι): Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και τον δάσκαλο μέσω skype. Η παράδοση του μαθήματος μπορεί να γίνει και με τη χρήση διαδραστικού υλικού ή με τη χρήση πλατφόρμας για ασύγχρονη εκπαίδευση όπως πχ moodle.

Βήμα 4 (Στην τάξη): Οι μαθητές εκθέτουν τις απορίες τους βλέποντας τις σημειώσεις τους στην ομάδα εργασίας τους και στο δάσκαλο.

Ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τις ομάδες εργασίας να εκθέσουν μία απορία ή ερώτηση κατανόησης του μαθήματος ώστε να γίνει συζήτηση με την υπόλοιπη τάξη.

Ο δάσκαλος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις κατανόησης προς τις ομάδες εργασίας είτε ατομικά στους μαθητές.

Συμπεράσματα :

  • Δεν  ισχύουν πλέον οι κανόνες της παραδοσιακής διδασκαλίας που γνωρίζουμε και μεγαλώσαμε.
  • Με το μοντέλο της αντίστροφης τάξης, η παράδοση του μαθήματος γίνεται ώς εργασία στο σπίτι.
  • Ο σχολικός χρόνος αφιερώνεται στη συνεργατική εργασία των μαθητών και τη συζήτηση με τον δάσκαλο.
  • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
  • Οι μαθητές μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό.
  • Το μοντέλο της αντίστροφης τάξης εφαρμόζεται σε όλα τα στύλ μάθησης (πχ οπτικός, ακουστικός τύπος μαθητή).
  • Προάγεται η συνεργασία και ο διάλογος μέσα στην τάξη και εκτός (με τη χρήση skype, moodle κλπ).

Η αντίστροφη τάξη μπορεί αρχικά να εφαρμοστεί σε μία μόνο ενότητα (νέο εκπαιδευτικό αντικείμενο) και ανάλογα με τα αποτελέσματα να επεκταθεί ή όχι σε ολόκληρο το μάθημα.

Στη νέα «αναθεωρημένη» ταξινομία διδακτικών στόχων κατά Bloom (bloom’s taxonomy) οι στόχοι, για τον γνωστικό τομέα, εκφράζονται επιγραμματικά με τη μορφή ρημάτων όπως παρακάτω:
bloom_pyramid-2

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΩ – ΘΥΜΑΜΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΩ
ΕΦΑΡΜΟΖΩ
ΑΝΑΛΥΩ
ΚΡΙΝΩ-ΑΞΙΟΛΟΓΩ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΣΥΝΘΕΤΩ-ΠΑΡΑΓΩ

Ερμηνεύοντας τα παραπάνω, στην περίπτωση της αντίστροφης τάξης οι μαθητές αποκτούν γνώση και κατανόηση εκτός αίθουσας διδασκαλίας και εστιάζουν στην εφαρμογή, ανάλυση και αξιολόγηση εντός της τάξης με τη βοήθεια του δασκάλου και των συμμαθητών τους.

Είναι πλέον εμφανές ότι το μοντέλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή τάξη όπου η «πρώτη έκθεση» του μαθητή λαμβάνει χώρα με τη διάλεξη του δασκάλου (παράδοση του γνωστικού αντικειμένου) και η αφομοίωση της γνώσης γίνεται με την εργασία στο σπίτι. Οι ρόλοι αντιστρέφονται και κάτι τέτοιο δικαιολογεί και τον όρο «αντίστροφη τάξη».

Πηγή: Blog: Μαθηματικά και άλλα πολλά

 

+ Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε