3 ψηφιακές πλατφόρμες με διαδραστικές προσομοιώσεις για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών.


Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών είναι μια διαδικασία που αφορά συνήθως την περιγραφή ενός φαινομένου, την αναπαράστασή του αρχικά μέσω της «φαντασίας» κι έπειτα μέσω σχήματος, την επεξεργασία του και τελικά την κατανόηση του. Ο εκπαιδευτικός συναντά αρκετές δυσκολίες κατά τη διδασκαλία του μαθήματος που οφείλονται είτε στην ιδιαιτερότητα του μαθήματος (αναπαράσταση φυσικών νόμων, σχήματα, μαθηματικές εξισώσεις με επίλυση, πειράματα) είτε στη στάση ορισμένων μαθητών που λόγω έλλειψης κατανόησης δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διδασκαλία. Οι ψηφιακές προσομοιώσεις είναι ένας ιδιαίτερα ευχάριστος τρόπος να παρουσιάσει κανείς διάφορα φυσικά φαινόμενα καθώς πρόκειται για εποπτικό υλικό. Η διαδραστικότητα δε ορισμένων τις καθιστά ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να διεξάγουν πειραματισμούς, να εξετάσουν τις μεταβλητές που εμπλέκονται σε κάθε φαινόμενο και τελικά να μάθουν καλύτερα.

Παρακάτω παρουσιάζουμε 3 ιστοσελίδες με διαδραστικές προσομοιώσεις σχετικές με τα μαθήματα των φυσικών επιστημών:

Η PHET Interactive Presentations είναι μια σελίδα με διαδραστικές προσομοιώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για μαθήματα όπως η Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία και τα Μαθηματικά. Δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο με σκοπό την ενίσχυση της μάθησης και την κινητροδότηση των μαθητών μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες ανακαλυπτικού χαρακτήρα που υποστηρίζουν και την ελληνική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο μας.

 


 

Το ευρωπαϊκό έργο Go-Lab παρέχει στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και των μαθητών πρόσβαση σε εικονικά πειράματα και απομακρυσμένες επιστημονικές πειραματικές διατάξεις.  Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 10 έως 18 χρονών. Οι μαθητές μπορούν να διεξάγουν πειράματα, να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικά πειραματικά δεδομένα και να κάνουν χρήση εξελιγμένων εργαλείων για τη συλλογή και ανάλυση τους, με σκοπό να αναδείξουν το πηγαίο ενδιαφέρον τους για την κατανόηση του κόσμου. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα σε πολλά από τα εικονικά πειράματα.

 


 

Η eduMedia μια σελίδα με διαδραστικές προσομοιώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για μαθήματα όπως η Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία και τα Μαθηματικά και απευθύνεται τόσο σε μαθητές Δημοτικού όσο και μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Η σελίδα προς το παρόν υποστηρίζει οκτώ γλώσσες αλλά όχι ακόμη την ελληνική. Παρόλα αυτά  η απεικόνιση των διάφορων φαινομένων είναι πολύ ποιοτική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα ως επικουρικό υλικό στην διδακτική πρακτική.

+ Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε