Εξερευνώ τις ιστορίες: εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.


Το Εξερευνώ τις ιστορίες είναι μια ψηφιακή δράση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με σκοπό τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η δράση αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει, μέσα από μια σειρά ψηφιακών παιχνιδιών, μια πρόταση προς τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά για να αναπτύξουν τις αναγνωστικές τους ικανότητες, να μάθουν να βρίσκουν τον δρόμο τους μέσα στο «δάσος των βιβλίων» αναγνωρίζοντας τους ήρωες, τις αποχρώσεις του λόγου, τα μοτίβα, τις εικόνες. Αναγνωρίζοντας την ιστορικότητα των κειμένων και των δημιουργών τους προσπαθούν να εισχωρήσουν στην ατμόσφαιρα και την οπτική του κάθε βιβλίου.

Τα «παιχνίδια» για την ανάγνωση είναι οργανωμένα σε δύο ενότητες: α) δραστηριότητες με βάση τους ήρωες των λογοτεχνικών έργων και β) δραστηριότητες με βάση τις λέξεις και τα κείμενα.

Τα ψηφιακά εργαλεία για τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν ένα σύνθετο περιβάλλον: ξεκινούν από την ανακάλυψη των λέξεων, των μικρότερων τμημάτων ενός κειμένου (χρονολόγια λέξεων), προχωράνε στην ανάγνωση των κειμένων και την ανακάλυψη της απόλαυσης που αυτά προσφέρουν (παιχνίδια συνάντησης ηρώων και κειμένων), για να ολοκληρωθούν μέσα στην παρουσίαση, τη μελέτη και την έρευνα του.

Με τη χρήση πολυμεσικού υλικού επιχειρείται να αναδειχθούν τα κείμενα και οι εικόνες και τα παιδιά να εκτιμήσουν τη συναισθηματική και αισθητική απόλαυση που αυτά προσφέρουν. Στόχος είναι, το πολυμεσικό υλικό να λειτουργεί όχι μόνο επικουρικά αλλά και να προσφέρει μια παράλληλη αφήγηση και ανάγνωση με τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά που τα ίδια τα μέσα από τη φύση τους καθορίζουν.

Για να κάνετε χρήση του ψηφιακού υλικού ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Εξερευνώ τις ιστορίες

Πηγή: Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα

+ Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε