3 εργαλεία για να συλλέξετε περιεχόμενο από το διαδίκτυο και να το μοιραστείτε με τους μαθητές σας.


Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει μια πλούσια πηγή πληροφοριών γύρω από ένα γνωστικό αντικείμενο. Η συλλογή των κατάλληλων ψηφιακών πληροφοριών (ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο) μπορούν να ενισχύσουν την πολύπλευρη προσέγγιση ενός θέματος και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να συλλέξουν ψηφιακό υλικό για τους μαθητές τους και να τους το παραθέσουν σαν πηγές για περαιτέρω μελέτη. Παρακάτω παρουσιάζονται 3 εύχρηστα και αποτελεσματικά εργαλεία συλλογής και διαμοιρασμού ψηφιακού περιεχομένου για εκπαιδευτικούς.

 

To Wakelet αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή διαθέσιμη επίσης και ως εφαρμογή για κινητές συσκευές. Επιτρέπει τη συλλογή, καταχώριση και τον διαμοιρασμό ψηφιακού περιεχομένου όπως ιστοσελίδες, εικόνες και βίντεο, podcast, άρθρων, social media posts και σημειώσεων. Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τον τρόπο προβολής, να θέσουν τίτλο στη συλλογή, να ρυθμίσουν το απόρρητο του διαμοιρασμού.  Επιτρέπει επίσης τη συνεργασία πολλών χρηστών σε μια συλλογή. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της εφαρμογής.

 

 

To Dropmark αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή διαθέσιμη επίσης και ως εφαρμογή για κινητές συσκευές. Επιτρέπει τη συλλογή, καταχώριση και τον διαμοιρασμό ψηφιακού περιεχομένου από την εκάστοτε συσκευή π.χ. Η/Υ αλλά και από το διαδίκτυο όπως ιστοσελίδες, εικόνες και βίντεο, χάρτες και σημειώσεων. Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τον τρόπο προβολής, να θέσουν τίτλο στη συλλογή, να ρυθμίσουν το απόρρητο του διαμοιρασμού.  Επιτρέπει επίσης τη συνεργασία πολλών χρηστών σε μια συλλογή. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της εφαρμογής.

 

 

To Pocket αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή διαθέσιμη επίσης και ως εφαρμογή για κινητές συσκευές. Επιτρέπει τη συλλογή, καταχώριση και τον διαμοιρασμό ψηφιακού περιεχομένου  από το διαδίκτυο όπως ιστοσελίδες, εικόνες και βίντεο, άρθρων, social media. Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τον τρόπο προβολής, να θέσουν τίτλο στη συλλογή, να ρυθμίσουν το απόρρητο του διαμοιρασμού ενώ είναι διαθέσιμο και offline. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της εφαρμογής.

 

 

 

+ Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε