Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά που αναζητείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση. Πατήστε Esc για ακύρωση.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ

Category

ABBYY Textgrabber: φωτογράφισε, αναγνώρισε, εκτύπωσε!

Τα προγράμματα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (Optical Character Recognition – OCR) είναι διαδεδομένα από καιρό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Χά…

Pages: εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.

Το Pages είναι η εφαρμογή της εταιρείας Apple για δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Έχει δυνατότητες αντίστοιχες με το Word της Microsoft. Το με…

iTunes U: Δημιουργήστε και παρακολουθήστε μαθήματα στο iPad.

Το iTunes U είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα της Apple, στην οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν εκπαιδευτικά μαθήματα αλλά και να δημιουργήσε…