Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά που αναζητείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση. Πατήστε Esc για ακύρωση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Category

ZuluDesk Teacher: διαχειριστείτε τα iPads των μαθητών σας από τη συσκευή σας.

Τα τελευταία χρόνια, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα μας έχουν εισάγει τα iPads στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρακολουθώντας τις σύγχρονες τε…

EduCanon: μετατρέψτε διαδικτυακά βίντεο σε βιντεο-μαθήματα.

Η διδακτική αξία των βίντεο, ως εποπτικό υλικό, είναι αδιαμφισβήτητη. Πέρα από το προσφιλές Youtube και τους τρόπους εφαρμογής του στη σχολική τάξη…

Numbers: το υπολογιστικό φύλλο της Apple.

Το Numbers είναι η εφαρμογή της εταιρείας Apple για δημιουργία και επεξεργασία λογιστικών φύλλων. Έχει δυνατότητες αντίστοιχες με το Excel της Micr…

Classmarker: δημιουργήστε διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης για τους μαθητές σας.

To Classmarker είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν, να αναθέτουν και να αξιολογούν διαδικτυακά κριτήρι…

ClassDojo: Ενισχύστε τη θετική συμπεριφορά των μαθητών σας.

To ClassDojo είναι ένα από τα δημοφιλέστερα εργαλεία ανάπτυξης θετικών συμπεριφορών από τους μαθητές καθώς υπολογίζεται πως περισσότεροι από 40 εκα…