Τα δημοφιλέστερα εκπαιδευτικά εργαλεία για το 2017 ανά κατηγορία.


Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζουμε τα δημοφιλέστερα εκπαιδευτικά εργαλεία ανά κατηγορία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την δική σας ανατροφοδότηση και χρήση:

Εργαλεία αξιολόγησης

Kahoot
Quizzz
ClassMarker
Socrative

Ψηφιακά περιβάλλοντα τάξης

Schoology
Google Classroom
Edmodo
Showbie

Ψηφιακές ιστορίες

Tellegami
Pixton
Storybird
ScribblePress
PuppetPals 2

Ασφαλής πλοήγηση

JuniorSearch
KidRex
Kiddle
Youtube Kids App

 

+ Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε