ΕΜΜΕΛΕΙΑ: ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο για το μάθημα της Μουσικής.


Η διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητική τόσο για κάποιον εκπαιδευτικό που δε κατέχει τις ανάλογες γνώσεις όσο και για τους μαθητές που πιθανόν να βρουν δυσνόητες κάποιες μουσικές ορολογίες και έννοιες. Στην κατεύθυνση αυτή. δημιουργήθηκε η ΕΜΜΕΛΕΙΑ, ένα διαδικτυακό λογισμικό που έχει σαν στόχο να στηρίξει το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό, προσφέροντας τις απαραίτητες γνωσιολογικές πληροφορίες με πολυμέσα, προσθέτοντας υλικό για τον εμπλουτισμό του μαθήματος με ηχητικά παραδείγματα από το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά και από τη μουσική δραστηριότητα του ανθρώπου.

Πως λειτουργεί

H ΕΜΜΕΛΕΙΑ-Το μουσικό χωριό δομείται πάνω σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες ενοτήτων και δράσεων οι οποίες είναι διάσπαρτες στην αρχική εικόνα της εφαρμογής: Τον α) Κόσμο των Ήχων β) Τις Μουσικές Γειτονιές του Κόσμου γ) Τη Μουσική Γλώσσα δ) Τη Μουσική Πράξη.

(Κλικ στην εικόνα για να μεταφερθείτε στην εφαρμογή)

Οι τέσσερις αυτές ενότητες διέπουν όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου, έτσι όπως αναλύεται (σύμφωνα με τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ.) σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Το σκεπτικό αυτής της κατηγοριοποίησης είναι να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός του υλικού, ώστε να είναι ευκολότερη η χρήση και η κατανόησή του από τους μαθητές.

Σκοπός του Μουσικού Χωριού είναι η γνωριμία των παιδιών με τους ήχους του περιβάλλοντος, είτε αυτό είναι το φυσικό περιβάλλον, είτε είναι το ανθρωπογενές περιβάλλον, ενώ σαν ξεχωριστή κατηγορία αντιμετωπίζονται οι ήχοι των μουσικών οργάνων.

Οι ενότητες Α και Β περιλαμβάνουν ηχητικό και μουσικό υλικό, το οποίο εμπλουτίζεται από άλλης μορφής πληροφορία (εικόνα, βίντεο, κείμενο) προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των τελικών χρηστών. Στην ενότητα Γ υπάρχει η θεωρία της μουσικής, η «γραμματική» και το «συντακτικό» της μουσικής, ενώ στην ενότητα  Δ υπάρχουν ασκήσεις και παιχνίδια που βοηθούν στην εμπέδωση της γνώσης, στην απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην εξοικείωση με την τεχνολογία.

 

+ Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε